Scoutsektionen

Scoutsektionens huvuduppgift är att driva avdelningsverksamheten framåt.

I Scoutsektionen utvecklar vi även verksamheten för att göra den så meningsfull som möjligt för alla våra Scouter.

Att omvärlden ständigt förändras gör att vi behöver vara väl grundade i våra värderingar och alltid redo för vad som behövs för att vi i verksamheten kan stå fast vid vår grund.

Scoutsektionen består av alla ledare/funktionärer som driver avdelningsverksamheten.