Hussektionen

Hussektionens huvuduppgift är att förvalta våra hus. Skutan, Hällungen och Eskilsholmen

I hussektionen utvecklar vi även våra hus för att göra dem så passande som möjligt för alla våra Scouter och den verksamhet vi utövar.

Det finns minst en husfogde för varje hus och ibland också någon som håller i bokningar.