Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Barbro Finndin Ståhl

Scoutledare
E-post: barbro@finndin.com

Föräldrasektionen

Carl-Axel Leth

Kårordförande
E-post: carl.axel.leth@gmail.com
Mobil:
+46769488664

Kårordförande, Ledare

David Arby

Sekreterare
E-post: david.arby@hotmail.se
Mobil:
+46708398639

Sekreterare

Marie-Lousie Edholm

Scoutledare
E-post: marielouiseedholm@trynet.se
Mobil:
+46736979211

Ordf Båtsektionen, Ledare

Robert Melander

Scoutledare
E-post: robert.melander@gmail.com
Mobil:
+46709588058

Ordf. Scoutsektionen, Ledare

Rolf Melander

Scoutledare
E-post: melanderrolf@gmail.com
Mobil:
+46703642160

Kassör

Sandra Malmqvist

Scoutledare
E-post: sandragrimpe@hotmail.com
Mobil:
+46736289735

Vice Kårordförande

Thomas Bergman

Scoutledare
E-post: x@x.com

Ledarrepresentant