Distrikts sommarläger Liv@t 2015

Nu närmar sig sommaren stora läger i Lysestrand, som kommer gå av stapeln 28:e Juni till 4:e juli. För alla deltagare, ledare finns ett dokument som beskriver detaljerna för lägret. Scoutdistriktet har även en uppdaterad sida för Liv@t 2015 där Läs mer »